Platobné informácie

Vyberte si formu úhrady, ktorá vám vyhovuje najviac.

Platbu môžete realizovať bankovým prevodom, vkladom na jeden z našich účtov alebo poštovým poukazom, prípadne využite možnosť úhrady prostredníctvom užívateľského profilu klienta.

PLATBA PREVODOM

Úhradu môžete zrealizovať jednoducho zadaním prevodného príkazu vo vašom Internet bankingu alebo na pobočke vašej banky.

VKLAD NA ÚČET

Navštívte pobočku svojej banky a jednoducho vložte peniaze v hotovosti na jeden z našich bankových účtov.
Čísla účtov sú uvedené nižšie.

POŠTOVÝ POUKAZ

Navštívte akúkoľvek pobočku Slovenskej pošty a zadajte platbu Poštovým poukazom na účet, ktorý vám môžeme na požiadanie odoslať.

Naše odporučanie

Na zjednodušenie procesu platenia splátok vám odporúčame nastaviť si vo vašom Internet bankingu alebo na pobočke vašej banky INKASO, ktoré sa bude automaticky riadiť vaším schváleným splátkovým kalendárom.

Bankové spojenie
Číslo účtu
VÚB, a.s.

Č.ú.: 4353780856/0200

IBAN: SK7402000000004353780856

Swift kód: SUBASKBX

Pri úhrade nezabudnite uviesť správny variabilný symbol na bezchybnú identifikáciu vašej platby.