CESTA ZO ZAČAROVANÉHO KRUHU

Prevezmite kontrolu nad dlhmi a urobte ešte dnes kroky, ktoré vám pomôžu zmeniť život...

Čas na správne
rozhodnutie

Nenechajte svoje dlhy narásť do extrémnych rozmerov. Začnite aktívne riešiť svoje finančné problémy ešte dnes a zverte sa do rúk odborníkov. Spoločne rozalyzujeme možnosti a nastavíme individuálne riešenie na vysporiadanie vašich záväzkov.

Myslite vopred na možné nepriaznivé následky neplnenia svojich záväzkov a neodkladajte riešenie na neskôr. Včasným podchytením problému zvýšite šance vymaniť sa z dlhovej pasce.

Prevezmite kontrolu nad vaším dlhom
a zabráňte jeho ďalšiemu navyšovaniu

3 kroky zo začarovaného kruhu

OVERENIE

Informácie o aktuálnom stave záväzku a jeho výške si môžete jednoducho pozrieť v užívateľskom profile klienta. Dokonalý prehľad o dlhu je východiskovým bodom na posúdenie vašich možností a nájdenie optimálneho riešenia.

RIEŠENIE

Vhodne zvolený spôsob splácania je jedným z kľúčových faktorov na správne vysporiadanie záväzku. Podľa finančných možností zvolíme vhodnú formu splatenia dlhu, a to buď jednorazovou úhradou alebo individuálnym priebehom splácania.

VÝSLEDOK

Finálnym vysporiadaním záväzkov
sa vyhnete negatívnym dopadom a zápisom v registroch, prípadne ďalším obmedzeniam. Znovu tak získate kontrolu nad svojimi financiami, a tým aj novú príležitosť na plnohodnotný život bez dlhov.

Dôsledky nesplácania záväzkov

Sankčné poplatky a úroky z omeškania

Neplatenie záväzkov má negatívne následky na viacero aspektov nášho života. V prvom rade je potrebné rátať s navýšením dlžnej sumy o sankčné poplatky, úroky z omeškania, prípadne poplatky za správu inkasnej spoločnosti, a to až do úplného splatenia celého dlhu. Vyhnite sa osobnému bankrotu a začnite splácať svoje dlhy systematicky a čo možno najviac bez stresu.

Súdne vymáhanie a exekúcia

Ak sa plateniu vašich záväzkov dlhodobo vyhýbate, veriteľ má možnosť vymáhať svoju pohľadávku od vás aj prostredníctvom súdneho konania. V tomto prípade sa celková výška dlhu navýši ešte aj o súdne trovy. Ak výzvy na úhradu naďalej ignorujete, nevyhnete sa návšteve exekútora v mieste vášho bydliska a zabaveniu vášho majetku.

Zlá platobná história

Zlá platobná morálka sa odrazí aj na vašom ďalšom fungovaní v bežnom živote. Register dlžníkov je totiž prvé miesto, kam sa pozerá banka pri žiadosti o úver, obchodník pri žiadosti o nákup tovaru na splátky, ale i zamestnávateľ pri pracovnom pohovore. Nezničte si finančnú dôveryhodnosť neuváženým správaním.

Dlhová špirála

Utrácate viac, ako zarobíte Pôžičkami platíte svoje dlhy Váš príjem pohltia splátky úverov Požičiavanie je váš životný štandard Stres narastá úmerne dlhu FINANČNÁ POHROMA
IPOLITMOBILE4 Utrácate viac, ako zarobíte Pôžičkami platíte svoje dlhy Váš príjem pohltia splátky úverov Požičiavanie je váš životný štandard Stres narastá úmerne dlhu FINANČNÁ POHROMA

Naše rady a Odporúčania

Nevyhýbajte sa zodpovednosti a kontaktu so svojimi veriteľmi. Aktívna komunikácia, podporená relevantnými informáciami, je kľúčom k nájdeniu východiska. Ak prejavíte snahu splácať svoj dlh, vhodne zvolená stratégia splácania záväzkov je zárukou vyriešenia vašich finančných problémov.

Najlepšia referencia je vaša spätná väzba