Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Gastrokarty vs. Finančné príspevky

Gastrolístky v papierovej podobe, tak ako ich poznala väčšina zamestnancov, sú od 1. januára 2023 takmer minulosťou. Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti zabezpečila, že v drvivej väčšine prípadov ich nahradia tzv. gastrokarty. Na novinky v tejto oblasti sme sa rozhodli bližšie zamerať a pozrieme sa na to, čo všetko priniesli zamestnávateľom a či im v tejto súvislosti nepribudli ďalšie povinnosti či náklady.

Gastrolístkom odzvonilo: je to tak ale všade?

Už v úvode sme spomenuli, že bežné „papierové“ gastrolístky sú vďaka novele Zákonníka práce takmer minulosťou. Slovíčko „takmer“ sme pritom nepoužili náhodou, pretože aktuálne znenie zákona pripúšťa výnimku v prípade, že použitie gastrokarty v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné. Vo výnimočných prípadoch tak teda aj naďalej bude možné zo strany zamestnávateľa vydávať papierové stravné lístky.

Pre zamestnancov, ktorí sa rozhodli pre gastrolístky museli od Nového roka zamestnávatelia zabezpečiť svojím zamestnancom stravenkové platobné karty, ktorým prischol jednoduchší názov gastrokarty. Oproti gastrolístkom prinášajú pre zamestnancov dôležitú výhodu, pretože pri platení sa odráta iba presná suma stravného. Odpadá tak problém týkajúci nevydávania hotovosti pri gastrolístkoch s hodnotou prevyšujúcou hodnotu stravy. Zároveň si gastrokartu môžete jednoducho dať do peňaženky medzi ostatné platobné karty a tak si ušetríte čas a starosti pri manipulácii s papierovými lístkami. Gastrokarta je pre zamestnancov jednoducho praktickejším riešením.

Ak sa na gastrokarty pozrieme z pohľadu zamestnávateľa, ide o výhodné riešenie. Stačí ich totiž iba raz mesačne zamestnancom dobiť na diaľku a tak nemusíte každomesačne zabezpečovať vydávanie stravného vo fyzickej podobe.

Zamestnanci si stále môžu vybrať

Ak je reč o povinných príspevkoch zamestnávateľa na stravu, nezabudnime spomenúť, že možnosť výberu medzi stravným a finančným príspevkom daná skoršou novelou Zákonníka práce zostáva zachovaná. V tomto smere teda nenastala žiadna zmena. Zamestnanec sa raz ročne môže rozhodnúť či má záujem o finančný príspevok na stravovanie (posielaný bezhotovostne na účet zamestnanca) alebo o gastrolístky, resp. teraz už gastrokartu.

Kým mnohí zamestnanci túto možnosť uvítali, zamestnávateľom pribudla povinnosť navyše, pretože tieto žiadosti musia spracovávať a zároveň oddelene viesť agendu tých, ktorí sa rozhodli pre jednu či druhú možnosť.

Gastrokarty (nielen) na jedlo

Tak ako mali gastrolístky v radoch zamestnancov, zamestnávateľov a prevádzkovateľov stravovacích zariadení svojich priaznivcov aj odporcov, rovnako je to aj pri gastrokartách. Výhrady pri ich zavádzaní zaznievali spočiatku najmä od majiteľov reštaurácií a jedální, pretože na ich akceptovanie si potrebovali vybaviť samostatný platobný terminál, čo im spôsobovalo ďalšie starosti a náklady. S problémami sa potom stretávali aj zamestnanci s gastrokartami, pretože mnohé reštaurácie ich jednoducho neakceptovali.

Pri podpore popularity a akceptácie je možné zájsť ešte ďalej. Niektoré gastrokarty totiž môžete mať uložené vo svojom smartfóne či smart hodinkách a platiť tak jednoducho pomocou nich, keďže sú kompatibilné s Apple Wallet a Google Pay. Ďalšou zaujímavou možnosťou sú tzv. multifunkčné karty, ktoré plnia nielen funkciu gastrokarty, ale ako zamestnávateľ môžete prostredníctvom nej motivovať aj ďalšími finančnými či nefinančnými benefitmi. Dokonca, takúto kartu môže zamestnanec využívať aj ako dochádzkovú.

Na záver len dodajme, že ak je reč o stravnom, pozornosti zamestnávateľov by nemalo ujsť ani aktuálne zvýšenie hodnoty stravného. Jeho minimálna výška je najnovšie 5,10 eur, pričom nová a daňovo zvýhodnená hodnota predstavuje 6,80 eur. Zmeny ohľadom stravného sa menia relatívne často a tak by ich mal každý zodpovedný zamestnávateľ pravidelne sledovať. Oplatí sa tiež dodať, že hoci pre zamestnávateľov ide o administratívu navyše, mnohí zamestnanci si pochvaľujú že dostali možnosť rozhodnúť sa pre finančný príspevok na stravovanie alebo gastrokarty. Napokon, rozhodovaniu medzi jedným či druhým riešením sme sa venovali iba nedávno v tomto článku.

Pridané dňa: 28.03.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám