Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Založenie živnosti v roku 2023

Otázka či sa vám oplatí byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer, alebo radšej robiť na živnosť sa nielen v online priestore objavuje pomerne často. Minimálne v rovnakej miere si podobnú otázku kladú aj začínajúci podnikatelia váhajúci, či im postačí ohlásenie živnosti, alebo si radšej rovno založiť obchodnú spoločnosť. Rozhodli sme sa, že do témy živností vnesieme trochu svetla a poradíme, v čom spočívajú ich výhody a úskalia. Dozviete sa tiež, ako sa pripraviť, ak si chcete založiť živnosť v roku 2023 a čo musíte spĺňať.

Čo potrebujete, ak sa chcete stať živnostníkom?

Živnosť býva často skloňovaným pojmom a vo svojej podstate ide o základnú formu podnikania. Definuje ju zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní, skrátene živnostenský zákon. Podľa zákonnej definície je živnosťou sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Veľmi zjednodušene teda uveďme, že ak si chcete pravidelne zarábať určitou činnosťou a nejde o pracovný pomer či inú činnosť, na ktorú sa vyžaduje iné povolenie, vaše kroky by mali smerovať práve na živnostenský úrad.

V rámci ohlásenia živnosti si úrad preveruje či spĺňate základné podmienky, ktorými sú plnoletosť, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Rozlišujeme tiež voľné, remeselné a viazané živnosti, platí totiž, že bez príslušného vzdelania alebo povolenia nemôžete poskytovať niektoré služby. Najrozšírenejšou skupinou sú tzv. voľné živnosti, na ktoré sa povolenie ani špeciálne vzdelanie nevyžaduje. Pri remeselných živnostiach ide o výkon určitého remesla, na ktoré sa vyžaduje spravidla výučný list, preukázateľná prax alebo iné potvrdenie o nadobudnutom vzdelaní. Pri viazaných živnostiach je zas na ich výkon potrebné určité povolenie alebo rozhodnutie príslušného úradu.

V závislosti od toho, o aký typ živnosti máte záujem sa budú odvíjať aj poplatky a vyžadované doklady. Pri ohlásení živnosti je potrebné vyplniť príslušný formulár, a to buď priamo na úrade alebo ešte doma v predstihu. Uviesť bude potrebné aj údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov, pričom v súčasnosti sa už nevyžaduje aby ste ho k žiadosti zvlášť predkladali. Formulár na ohlásenie živnosti obsahuje aj časť s prihlásením na daňový úrad a zdravotné poistenie. Vyplnený formulár odovzdáte na úrade osobne aj s poplatkom, ktorý sa odvíja od počtu živností - za každú voľnú zaplatíte 5 eur, pričom za každú viazanú či remeselnú 15 eur. Pre úplnosť sa oplatí dodať, že pri viazaných a remeselných živnostiach je potrebné dokladovať nadobudnuté vzdelanie či prax, napríklad výučným listom alebo vysokoškolským diplomom.

Oproti minulosti je založenie živnosti už dnes pomerne rýchle a vďaka online podaniu sa dá vyhnúť dlhým radom na úrade. Netreba ale zabúdať, že založením živnosti nič nekončí, pretože práve od momentu založenia sa vás začnú týkať ďalšie povinnosti, ako napríklad povinnosť elektronickej komunikácie s úradmi.

Aké sú výhody a nevýhody živnosti?

Kým sa rozhodnete pre založenie živnosti, mali by ste si dôkladne zvážiť všetky výhody aj nevýhody, a odpovedať si na otázku, aká je vaša motivácia. Rozhodli sme sa zhrnúť pre vás výhody aj nevýhody, o ktorých by ste určite mali vedieť.

Prvý rok nemusíte platiť sociálne odvody - výhodou živnosti je, že počas prvého roka nemusíte platiť sociálne poistenie. Táto povinnosť totiž vzniká až po roku a ich výška sa vypočíta na základe podaného daňového priznania.

Jednoduchosť založenia – jednoduchší spôsob, ako začať podnikať než práve ohlásením živnosti snáď ani neexistuje. Živnostníkom sa stanete veľmi rýchlo a s minimálnymi nákladmi.

Pracujete sami na seba – ako živnostník pracujete najmä „sami na seba“. Nemáte teda šéfa ani pevne stanovenú pracovnú dobu. Na druhej strane si ale musíte zháňať zákazníkov, resp. obchodných partnerov. Mnohí živnostníci by túto slobodu za nič na svete nevymenili.

Keďže každá minca má dve strany, musíme spomenúť aj negatíva, ktoré sa so živnosťami spájajú.

Nižšie odvody znamenajú aj nižší dôchodok

Veľa živnostníkov si platí len minimálne odvody (ktoré aj tak ale považujú za celkom vysoké), a tak do budúcna môžu počítať iba s minimálnou výškou dôchodku či iných dávok.

Dodatočné výdavky živnostníka

Treba si uvedomiť, že bežný živnostník má na pleciach množstvo povinností, ktoré napríklad za zamestnanca robí zamestnávateľ. Podávanie daňových priznaní, vedenie účtovníctva, náklady na prevádzku ako aj kontroly a sankcie zo strany štátnych orgánov. S týmto všetkým ako živnostník musíte počítať.

Ručíte celým svojim majetkom

Ako živnostník ručíte za záväzky celým svojim obchodným aj osobným majetkom, a to dokonca aj tým, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade vymáhania pohľadávok vzniknutých pri podnikateľskej činnosti tak môžete prísť naozaj o veľa. K podnikaniu preto treba pristupovať zodpovedne, aby ste sa nedostali do dlhovej špirály a spolu s tým vystavili rodinu existenčným problémom.

Oplatí sa živnosť naozaj vždy?

Možno ste sa už stretli s názorom, že živnosť sa oproti bežnému zamestnaniu na trvalý pracovný pomer vždy oplatí viac. Nenechajte sa však pomýliť, výhodnosť živnosti je vždy potrebné posudzovať výlučne individuálne a s ohľadom na konkrétnu situáciu. Treba si ale uvedomiť, že ak pracujete ako živnostník pre niekoho, nejde o zamestnanecký vzťah ale o obchodný vzťah „dodávateľ – odberateľ“, čiže vás ani nechráni zákonník práce. Tým pádom nemáte nárok na PN, OČR ale ani na dovolenku v pravom slova zmysle. Netreba navyše zabúdať, že nahrádzať zamestnanecký pomer živnosťou je zakázané a ide o tzv. švarc systém.

Živnosť sa vám rovnako nemusí oplatiť ani v prípade, že začínate podnikať a váhate, či založiť rovno spoločnosť s ručením obmedzeným alebo začať ako živnostník. Ako sme už spomenuli, pri živnosti ručíte celým svojim majetkom, oproti obchodnej spoločnosti máte ale výhodu, pretože vám ako živnostníkovi stačí viesť jednoduché účtovníctvo, môžete si uplatňovať paušálne výdavky a rovnako ani nemusíte mať založený podnikateľský účet. Na druhej strane, ako začínajúci živnostník môžete mať ťažšiu situáciu, ak budete chcieť získať pôžičku na podnikanie.

Podnikať na živnosť má aj napriek nevýhodám svoj význam a aby ste zistili, či sa oplatí aj vám, dôsledne si všetko zvážte.

Pridané dňa: 25.07.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám