Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

V čom spočívajú špecifiká vymáhania zahraničných pohľadávok?

Vymáhanie zahraničných pohľadávok je celkom náročnou disciplínou a to hneď z viacerých dôvodov. Ak vám nezostane iná možnosť, ako vymáhať dlhy zo zahraničia, počítať treba s rôznymi prekážkami, ktoré môžu samotné vymoženie dlhu skomplikovať. Oplatí sa preto zveriť vymáhanie zahraničných pohľadávok do rúk odborníkom, avšak aj sami by ste mali vedieť, aké sú špecifiká vymáhania dlhov zo zahraničia.

Vymáhanie pohľadávok zo zahraničia nie je neriešiteľný problém

Zahraničná pohľadávka môže vzniknúť niekedy aj bez vášho pričinenia. Stačí napríklad, aby sa váš dlžník odsťahoval do inej krajiny a razom sa pre vás cesta k splateniu dlhu stane komplikovanejšou. Rozhodujúca je v tomto prípade nielen diaľka, ktorá vás delí od dlžníka, ale najmä legislatívne a administratívne odlišnosti. Napriek tomu pre vás vymáhanie zahraničnej pohľadávky nemusí byť neriešiteľným problémom. Skôr ako sa však budeme venovať konkrétnym možnostiam pripadajúcim do úvahy, zamerajme sa na najzásadnejšie prekážky, ktoré s vymáhaním zahraničných pohľadávok súvisia.

Jazyková bariéra

Prvé kroky vedúce k vymoženiu zahraničnej pohľadávky často stroskotajú už na jazykovej bariére. Ak vám dlžník jednoducho nerozumie, len ťažko dospejete k akejkoľvek dohode. V praxi je tento problém možné riešiť prekladaním upomienok a dokumentov do jazyka dlžníka, avšak tým vám ako veriteľovi vznikajú ďalšie a ďalšie náklady.

Legislatívne a administratívne odlišnosti

Ak podnikáte na medzinárodnej úrovni, dlžníkov zrejme budete mať kde kade po svete. V praxi je potom prakticky nemožné udržať si prehľad o aktuálnej legislatíve v jednotlivých krajinách a tiež úradných postupoch pre súdne alebo mimosúdne vymáhanie pohľadávok. A platiť si v každej krajine, kde žijú vaši dlžníci, zvlášť právnika? Pre mnohé spoločnosti ide skrátka o finančne nedostupnú možnosť.

Navyše, vy ako veriteľ sa môžete ľahko dopustiť protiprávneho konania, ak dlh budete vymáhať spôsobom, ktorý je v krajine dlžníka nezákonný.

Kultúrne rozdiely

V neposlednom rade netreba zabúdať ani na staré známe príslovie – iný kraj, iný mrav. Kým v niektorých krajinách, napríklad v Nemecku, je platobná disciplína vo všeobecnosti veľmi dobrá, v iných je platenie faktúr po splatnosti doslova „národným športom“. S kultúrnymi rozdielmi odporúčame počítať aj z dôvodu, aby ste dlžníka neurazili či inak znevážili, čo by napokon sťažilo, alebo úplne znemožnilo dosiahnuť dohodu na splátkovom kalendári.

Najmä pri mimosúdnom vymáhaní zahraničných pohľadávok je potrebné dobre poznať kultúru krajiny dlžníka a prispôsobiť jej štýl komunikácie.

Súdne alebo mimosúdne vymáhanie zahraničnej pohľadávky?

Skôr ako sa rozhodnete pre vymáhanie zahraničnej pohľadávky, mali by ste si vybrať či uprednostníte súdne alebo mimosúdne vymáhanie. Obom spôsobom sme sa venovali v samostatných článkoch, ktoré vám toto rozhodovanie určite uľahčia. Prečítajte si, v čom spočíva mimosúdne vymáhanie pohľadávok a kedy uprednostniť súdne vymáhanie pohľadávok.

Súdne vymáhanie pohľadávok v rámci EÚ je jednoduchšie

Ak je reč o vymáhaní zahraničných pohľadávok, treba rozlišovať medzi vymáhaním v rámci krajín Európskej únie a tretích krajín. Dobrou správou je, že v rámci krajín Európskej únie je súdne vymáhanie pohľadávok o niečo jednoduchšie.

Problém s množstvom zahraničných pohľadávok, ktoré sa veriteľom (najmä medzinárodne pôsobiacim firmám) neoplatí vymáhať pre prílišnú komplikovanosť a súvisiace náklady, si uvedomujú aj predstavitelia EÚ. V uplynulých rokoch sa preto snahy zákonodarcov zamerali na zjednotenie súdneho vymáhania pohľadávok v rámci Európskej únie, a to najmä dvomi nástrojmi – Európskym platobným rozkazom a Európskym príkazom na zablokovanie účtov.

Cieľom snahy EÚ je dosiahnuť, aby bolo vymáhanie zahraničných pohľadávok rovnaké, ako vymáhanie vnútroštátnych pohľadávok. Napríklad Európsky platobný rozkaz má prakticky rovnaké účinky, ako vnútroštátny platobný rozkaz. Konanie o európskom platobnom rozkaze je formalizované, platia pri ňom rovnaké pravidlá pre všetky členské štáty EÚ a cestou k nemu je vypísanie príslušného formulára. Keďže všetky súvisiace dokumenty sú vyhotovené vo všetkých jazykoch používaný v rámci EÚ, odpadáva tiež jazyková bariéra.

Kto vám pomôže s vymáhaním zahraničných pohľadávok?

Ak sa rozhodnete vymáhať zahraničnú pohľadávku mimosúdne, mali by ste si vybrať inkasnú spoločnosť, ktorá má vo svojom portfóliu aj tento typ služby. Nie je ničím nezvyčajným, že inkasné spoločnosti medzi sebou spolupracujú aj na medzinárodnej úrovni a preto sa zaujímajte o to, či má inkasná spoločnosť skúsenosti s vymáhaním v krajine dlžníka a nezabudnite ani na poplatky. Ak sa váš dlžník nachádza v zahraničí, odporúčame vybrať si tuzemskú inkasnú spoločnosť, keďže sa s ňou ľahšie dohodnete. Rozdiel medzi inkasnými spoločnosťami z rôznych krajín môže spočívať aj v poplatkoch a celkovej dĺžke vymáhania.

Na záver už iba zdôraznime, že vzhľadom na všetky vyššie uvedené prekážky a komplikácie, ktoré by mohli nastať, odporúčame zaoberať sa zahraničnými pohľadávkami prioritne. Neraz ide totiž o pomerne zdĺhavý proces a bolo by škodou, ak by sa pohľadávky z dôvodu dlhotrvajúcich procesov stali postupne nevymožiteľnými.

Pridané dňa: 20.01.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám