Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Tipy, ako ušetriť na byrokracii

Hoci v uplynulých pár rokoch sa štátnu byrokraciu pomaly darí aspoň trochu zmierňovať prijatím anti-byrokratického zákona či uplatňovaním zásady 1x a dosť, tak stále sa jej ako občan pri mnohých úkonoch skrátka nevyhnete. Oplatí sa ale vedieť, ako sa pri vybavovaní vecí na úradoch a nevyhnutnej byrokracii dá ušetriť.

Mnohé služby poskytované zo strany štátu stoja nielen peniaze, ale aj čas. Napokon, zrejme to aj sami poznáte, keď ste si kvôli behaniu po úradoch museli zobrať dovolenku, privstať si, aby ste sa v rámci daného stránkového dňa dostali na rad, alebo ak máte deti, tak aby ste pre ne zabezpečili stráženie. Vybavovanie po úradoch je často komplikovaným a zdĺhavým procesom, počas ktorého sa ľahko ocitnete v pozícii, že zbierate jedno potvrdenie za druhým.

Našťastie, postupne sa zavádza zásada „1x a dosť“, ktorá znamená, že úrady a ostatné štátne orgány si informácie budú vzájomne vymieňať, a tak nebudete musieť zháňať rôzne potvrdenia a predkladať ich viac ako jeden krát. Rovnako sa zjednodušujú aj niektoré procesy. V tomto roku je už napríklad omnoho jednoduchšie založiť si jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, ohlásiť si voľnú živnosť, prípadne prepísať auto na nového majiteľa.

Čo sa oplatí vedieť o správnych a súdnych poplatkoch?

Asi vás neprekvapí, že za rôzne evidenčné úkony, vydanie potvrdení či podania na súd sa platia poplatky. Našťastie, v súčasnosti už netreba stáť dlhý rad na pošte, aby ste si kúpili kolky, tie si totiž môžete pohodlne zakúpiť aj v tzv. kolkomate a pri elektronickom podaní môžete využiť aj platbu online. Pri vybavovaní na úradoch sa stretnete s tzv. správnymi poplatkami, ktorých základným rámcom je zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. V závislosti od úkonu aj konkrétnej situácie môže byť poplatok nižší (napr. pre držiteľov preukazu ŤZP), alebo naopak vyšší, ak napríklad požiadate o urýchlené vydanie dokladu.

Stretnúť sa ale môžete aj so súdnymi poplatkami, ktorých pravidlá výberu aj výška vychádza zo zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Ide o poplatky, ktoré sú spojené s podaniami na súd a buď sú určené vopred alebo na základe rozhodnutia súdu. Stanovené teda môžu byť fixne, alebo sa ich konkrétna výška odvíja napríklad od celkovej sumy pri vymáhaní pohľadávky. Oplatí sa vedieť, že aj v prípade, ak nebudete mať na zaplatenie súdneho poplatku, tak súd vás nebude ignorovať. Musíte však požiadať súd, aby vám priznal individuálne osobné oslobodenie, resp. zníženie poplatku a zdokladovať vaše majetkové pomery vrátane výšky príjmov. Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov je skrátka potrebné relevantne odôvodniť.

Online podanie šetrí čas aj peniaze

Čoraz aktuálnejšou témou je aj elektronizácia štátnej správy. Už v súčasnosti sú napríklad konatelia firiem a aj právnické osoby povinné so štátnymi orgánmi komunikovať elektronicky. Za týmto účelom musí mať štatutárny orgán spoločnosti či organizácie občiansky preukaz s aktivovaným čipom a podpisovým certifikátom. Občiansky preukaz s čipom potrebujete na elektronickú komunikáciu so štátom aj vtedy, ak ste fyzickou osobou, avšak táto forma komunikácie s úradmi pre bežných občanov stále dobrovoľná.

Mať možnosť posielať podania a žiadosti online sa však oplatí. Nielenže nemusíte navštevovať úrady a obmedzovať sa stránkovými dňami, ale na mnohých poplatkoch aj ušetríte. Pri elektronických podaniach sa takmer všetky správne poplatky znižujú o polovicu, takže finančná úspora môže byť v tomto smere naozaj citeľná.

Nevyhnutnú byrokraciu sa tak určite oplatí vybavovať elektronicky. Treba si len osvojiť, ako fungujú elektronické služby jednotlivých štátnych orgánov a ako elektronicky podpisovať dokumenty.

Ušetriť sa dá aj na pokute ak zaplatíte dostatočne skoro

Ušetriť na byrokracii môžete aj tým, že sa budete rozhodovať dostatočne skoro. Ak napríklad plánujete letnú dovolenku v krajine, kde sa vyžaduje cestovný pas, vybavte si ho v dostatočnom predstihu, aby ste si nemuseli priplácať za jeho expresné vydanie. Pri pokutách zas dokážete ušetriť aj včasnou platbou. Typickým príkladom sú pokuty za prehrešky v cestnej doprave. Ak vám napríklad príde poštou pokuta za parkovanie, tak stačí zaplatiť 2/3 z celkovej sumy v prípade, ak úhradu vykonáte do 15 dní od doručenia platobného rozkazu.

Zistite si vopred čo najviac

Ušetriť na byrokracii neznamená iba platiť menej, ale tiež všetko vybaviť rýchlejšie. Veľa času dokážete ušetriť, ak máte vo veciach poriadok a zároveň sa viete správne informovať.

Oplatí sa, ak si o úkonoch na úrade zistíte čo najviac. Skôr ako podáte žiadosť, vždy by ste mali vedieť, aké prílohy budete potrebovať, aké sú lehoty a celkovo, aký postup môžete očakávať. Pomôže tiež, ak sa budete vedieť správne opýtať a vyzbrojíte sa odpoveďami na prípadné doplňujúce otázky. Mnohé štátne orgány sa už aj v tomto smere zlepšili, napríklad Finančná správa SR má na svojom webe aj vlastného chatbota.

Záverom len spomeňme, že vďaka elektronizácii sa niektoré úkony pre občana nielenže zlacňujú ale aj urýchľujú, preto sa netreba báť sadnúť za počítač a pokúsiť sa veci vybaviť online. Už v súčasnosti je napríklad jednoduchšie prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a rovnako tak prešli zjednodušením aj prepisy motorových vozidiel. K budúcnosti bez únavného behania po úradoch a čakania v siahodlhých radoch sme tak opäť o niečo bližšie.

Pridané dňa: 19.05.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám