Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Skutočne nič nefunguje?

Máte často pocit, že služby a verejné inštitúcie u nás vo všeobecnosti príliš nefungujú? Nepríjemný a pomalý čašník v reštaurácii, neochotná pani za okienkom na pošte či pravidelne meškajúca hromadná doprava. Tieto situácie väčšina z nás dôverne pozná a pravidelne im aj čelí. Vedeli ste však, že príčinou tohto stavu môže byť aj vysoká fluktuácia zamestnancov, nedostatočné zaškoľovanie a podcenenie personálneho manažmentu? Pozreli sme sa však nielen na príčiny, ale aj možné riešenia.

Neochota a nekompetentnosť sú stále pomerne bežnou súčasťou nášho každodenného života a môže sa dokonca zdať, že sa s ňou vlastne stretávame takmer na každom kroku. Nejde pritom o situácie, kedy len skrátka niečo nevyjde, prípadne natrafíte na niekoho, kto práve „nemá svoj deň“. Ruku na srdce, každému sa už predsa niekedy stalo, že v zamestnaní jednoducho niečo pokazil.

Skutočný problém je niekde celkom inde. Zdrojom frustrácie sú totiž najmä situácie, kedy nadobudnete pocit, že nič nefunguje a nikto v skutočnosti ani nevie prečo. Ľahostajnosťou však tieto každodenné zakopnutia nevyriešime a preto sa pozrime nielen na dôvody, ale aj praktické riešenia.

Vysoká fluktuácia zamestnancov je problém

Ak by sme pátrali po príčinách, prečo mnohé veci nefungujú, prišli by sme na celý rad dôvodov. Medzi najčastejšie skloňované však jednoznačne patrí nedostatok personálu a vysoká fluktuácia, ktorá je problémom predovšetkým v službách či pri pracovných miestach s vyžadovanou nižšou kvalifikáciou.

Fluktuácia zamestnancov je výraz, pri ktorom nejednému podnikateľovi vyskočia vrásky na čele. Vo všeobecnosti sa za normálnu mieru fluktuácie považuje hodnota do 10 % ročne, no niektorých segmentoch je to však aj omnoho viac a udržať si kvalitných zamestnancov je jednoducho problém.

Fluktuácia zamestnancov stojí čas, energiu aj peniaze

Pre podnikateľov je fluktuácia nielenže nepríjemná a časovo náročná, ale predstavuje aj finančnú záťaž. Len si predstavte, že sa vám na pracovnej pozícii striedajú ľudia každé dva mesiace, pritom vždy musíte zopakovať celý nábor aj zaúčanie. Aby toho nebolo málo, celú situáciu komplikuje aj odchod kvalifikovaných ľudí do zahraničia za lepšími pracovnými podmienkami, či všeobecne starnutie populácie, ktoré znamená, že čoraz viac zamestnancov odchádza do zaslúženého starobného dôchodku.

Dôvodov vysokej fluktuácie zamestnancov je pochopiteľne viacero a možno ich nájsť vo vnútornej organizácii danej firmy, ale aj medzi externými faktormi. Medzi hlavné príčiny vo všeobecnosti patrí nízka lojalita zamestnancov, chýbajúca motivácia či nevhodne nastavené riadenie a procesy v rámci danej spoločnosti. Dôvodmi môže byť napríklad aj fyzická či psychická náročnosť konkrétnej práce. V niektorých odboroch je vyššia miera fluktuácie prakticky bežným javom. Najviac zasiahnuté bývajú výrobné pozície, pracovné miesta s nízkou alebo minimálnou mzdou, pozície pre absolventov či pozície ako robotník, skladník, vodič, predavač a čašník.

Spomedzi všetkých dôvodov, ktoré najviac vplývajú na vytvorenie pocitu, že „nič okolo nás nefunguje“ ide práve o tie, na ktoré sme sa zamerali nižšie. Ak teda najbližšie tento pocit nadobudnete, dôvodom bude s veľkou pravdepodobnosťou nedostatočné zaškolenie a ohodnotenie zamestnancov.

Nedostatočné zaškolenie zamestnancov

V mnohých firmách dodnes chýba ucelený a premyslený proces zaškoľovania a keď už aj je zavedený, často ide len o formalitu.

Nezaškolený zamestnanec sa učí jednoducho „za chodu“, čo je nielenže zárukou začiatočníckych chýb, ale pre nováčika aj veľmi stresujúcim zážitkom. Nezaškolený zamestnanec je navyše omnoho menej produktívny, takže z neho nemá úžitok ani samotný zamestnávateľ. Neočakávané situácie mnohí ani nezvládnu a časom to vzdajú, čo štatistiky fluktuácie opäť zhoršuje. Ak teda máte pocit, že niečo nefunguje, dôvodom nemusí byť len nedostatok skúseností, ale aj absencia akéhokoľvek zaučenia.

Nesprávne nastavené pravidlá odmeňovania

Ak by sme zostavovali rebríček dôvodov, prečo dochádza k vysokej fluktuácii zamestnancov, vrchné priečky by určite obsadili neuspokojivé platové podmienky, resp. nespravodlivé odmeňovanie. Hoci samotné neuspokojivé ohodnotenie, kedy zamestnanec napríklad ani nezvláda splácať dlhy, nemusí nutne viesť ku zmene pracovného miesta, iba ťažko budete takého zamestnanca vedieť motivovať. Následkom toho je nízka produktivita a napríklad aj neochota voči zákazníkom.

Ako sa s týmito situáciami vyrovnať?

Čo môžete urobiť, ak vás prepadne pocit, že nič okolo vás nefunguje? V prípade, že sa stretnete s neochotou alebo inými problémami, tak skôr ako začnete zvyšovať hlas a sťažovať sa, zamyslite sa, v čom spočíva zdroj problému. Položte si otázku či sami nemôžte situácii pomôcť napríklad väčšou trpezlivosťou, alebo ochotou poradiť. Na druhej strane to neznamená, že by ste vždy mali zostať ticho, skúste však svoju kritiku poňať menej emotívne, viac konštruktívne a adresovať ju relevantným osobám.

Pridané dňa: 19.06.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám