Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Prečo postúpiť pohľadávky odborníkom?

Vymáhanie pohľadávky sa neraz môže poriadne skomplikovať a pripomínať neriešiteľný problém. Stačí, že dlžník prestane komunikovať, odsťahuje sa do zahraničia, prípadne sa začne všemožne zatajovať. Vymáhanie dlhu je potom na dlhé lakte a veriteľovi spôsobuje celý rad problémov, dokonca môže pre veriteľa predstavovať aj existenčné ohrozenie. Rovnako zdĺhavé pritom môže byť aj vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdu a preto je neraz lepším riešením pohľadávku postúpiť profesionálom z inkasnej spoločnosti. Čo by ste o tejto možnosti mali vedieť?

Prečo osloviť inkasnú spoločnosť?

Ak si neviete dať rady s vymožením dlhu a nemôžete sa dostať k tomu, čo vám právo patrí, jedným z dostupných riešení je využitie služieb inkasnej spoločnosti. Tie tu pochopiteľne nie sú iba pre veľké firmy s množstvom dlžníkov, ale aj pre jednotlivcov, ktorí už nevedia ako ďalej.

Rýchla cesta k peniazom

Výhod spolupráce s inkasnou spoločnosťou je hneď viacero. Týmto spôsobom sa k svojim peniazom neraz dostanete skôr ako keby ste využili možnosť súdneho vymáhania pohľadávok, ktoré býva pre veriteľa spravidla zdĺhavé, s neistým výsledkom a navyše s dodatočnými investíciami vo forme súdneho poplatku.

Nadviazanie komunikácie s dlžníkom

Po nadviazaní spolupráce s inkasnou spoločnosťou môžete očakávať relatívne rýchly sled krokov. Tým prvým je spravidla kontaktovanie dlžníka a oznámenie postúpenia pohľadávky, prípadne to, že vás ako veriteľa začala inkasná spoločnosť pri vymáhaní zastupovať. Od inkasnej spoločnosti môžete očakávať podrobný plán, aké kroky podnikne a akým spôsobom sa s dlžníkom skontaktuje.

Analýza dostupných informácií a prispôsobenie konkrétnej situácii

Na zisťovanie informácií využívajú inkasné spoločnosti rôzne zdroje údajov a dokážu nájsť súvislosti aj medzi zdanlivo nesúvisiacimi zisteniami. Inkasná spoločnosť teda dokáže vďaka svojim skúsenostiam a prepracovaným postupom o dlžníkovi zistiť viac ako samotný veriteľ. Po nadviazaní komunikácie s dlžníkom nastáva fáza, ktorá by mala smerovať k čo najskoršiemu dosiahnutiu dohody a splateniu dlžnej sumy. Viesť môže tiež k uznaniu dlhu, spísaniu notárskej zápisnice alebo dohode na splátkovom kalendári.

Ako si nájsť kvalitnú inkasnú spoločnosť?

Inkasná spoločnosť je výborným riešením pre jednotlivcov, ale aj pre tých veriteľov, ktorí majú viacero pohľadávok a viacerých dlžníkov, teda rôzne spoločnosti, ktorým nesplácanie faktúr zo strany klientov spôsobuje problémy pri podnikaní a zvyšuje náklady. Aby bolo ale vymáhanie prostredníctvom inkasnej spoločnosti účinné a viedlo k očakávaným výsledkom, je potrebné vybrať si kvalitu. Čo je teda prísľubom bezproblémovej spolupráce?

Zlatým pravidlom je nevyberať si inkasnú spoločnosť iba podľa ceny za služby. Minimálne odmeny v mnohých prípadoch znamenajú aj minimálnu motiváciu venovať sa upomínaniu dlžníka a riešenia vašej situácie. Pozor si tiež dávajte aj na inkasné spoločnosti, ktoré si od vás budú pýtať zálohy či poplatky vopred.

Do tretice odporúčame zamerať sa na mieru návratnosti, ktorá by mala byť optimálna – teda ani nie nápadne vysoká a rovnako ani príliš nízka. Príliš vysoká môže naznačovať, že inkasná spoločnosť využíva metódy na hrane zákona, čo môže vaše vzťahy s dlžníkmi výrazne narušiť. Nízka návratnosť zas môže naznačovať nesprávne nastavené procesy inkasnej agentúry.

K výberu už iba dodajme odporúčanie, aby ste si pred definitívnym rozhodnutím nezabudli prečítať referencie ostatných klientov.

Čo od vás bude inkasná spoločnosť potrebovať?

Základom úspešného vymáhania sú okrem iného aj dobre spracované podklady. Inkasnej spoločnosti je potrebné preukázať, na základe čoho dlh vznikol, ako ste sa doteraz snažili o jeho vymáhanie a tiež je vhodné preukázať, koľko z dlhu už bolo uhradené. Ak prebehlo akékoľvek plnenie zo strany dlžníka, je potrebné o tom inkasnú spoločnosť informovať. Samozrejme, ak by vaše podklady neboli kompletné, každá správna inkasná spoločnosť vás vyzve na ich doplnenie, prípadne s vami bude konzultovať ďalší postup. Riešiteľné sú aj situácie, kedy povedzme zmluvná dokumentácia k pohľadávke chýba, avšak existujú iné dôkazy, ako napríklad komunikácia cez e-mail či SMS.

Profesionálne vymáhanie prostredníctvom inkasnej spoločnosti je v každom prípade lepším riešením ako individuálny postup. Ten síce môžete tiež skúsiť, avšak omnoho väčšiu nádej máte vtedy, ak sa rozhodnete osloviť profesionálov. V prípade, že si vyberiete serióznu inkasnú spoločnosť chybu jednoducho neurobíte a zaplatíte až po tom, ako sa vašu pohľadávku podarí vymôcť.

Pridané dňa: 27.10.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám