Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Najobľúbenejšie sociálne siete u nás

Za uplynulé roky sa zo sociálnych sietí stal fenomén, ktorý ovplyvnil mnohé oblasti našich životov. Svet si bez nich už len málokto vie predstaviť a čo je možno prekvapivé, dennodenné využívanie sociálnych sietí zďaleka nie je výsadou iba mladej generácie. Pozreli sme sa, ktoré sociálne siete sú na Slovensku najobľúbenejšie a čo všetko dokážu priniesť. Zďaleka totiž nejde iba o vtipné obrázky, reklamu či spravodajstvo.

Ktoré sociálne siete u nás vedú?

Rovnako ako aj v iných oblastiach, aj svet sociálnych sietí sa dynamicky mení. Nové sociálne siete stále vznikajú, avšak mnohé z nich svoj potenciál nenaplnia a končia neúspechom. Dokonca aj niektoré známe sociálne siete ako MySpace či Google+ sú už dnes minulosťou. V každej krajine je to navyše s popularitou jednotlivých platforiem trochu inak. Ktoré zo sociálnych sietí chytili za srdce Slovákov?

Na základe nedávno realizovaného prieskumu môžeme skonštatovať, že sociálne siete máme radi, o čom svedčí aj údaj, že až 85 % Slovákov aktívne používa aspoň jednu sociálnu sieť. Prvá priečka v popularite patrí stabilne sociálnej sieti Facebook. Druhú obsadil YouTube, ktorý môžeme právom považovať za najväčšiu sociálnu sieť s video obsahom.

Tretia pozícia patrí sociálnej sieti Instagram a tú štvrtú zas obsadil TikTok, ktorý je mnohými považovaný stále za nováčika a popularitu si získal najmä zo strany mladšieho publika. O niečo nižšie sa už nachádza sociálna sieť LinkedIn, ako profesijná sieť spájajúca zamestnávateľov a zamestnancov. Zaujímavosťou je, že Slováci ani v súčasnosti príliš nepoužívajú Twitter, ktorý obsadil až ôsme miesto. Práve ten v mnohých iných krajinách obsadzuje popredné priečky obľúbenosti.

Ak je reč o sociálnych sieťach využívaných u nás, nesmieme zabudnúť ani na slovenskú sociálnu sieť Pokec, ktorý to pri súčasnej konkurencii zo zahraničia vôbec nemá jednoduché. Práve tento web však pred masovým rozšírením Facebooku a ďalších sietí doslova kraľoval v online priestore.

Sociálne siete: riziko aj príležitosť?

Po masovom rozšírení sociálnych sietí sa veľmi rýchlo začali objavovať mnohé riziká voči ktorým nie sú odolní ani mladší a ani starší. Najmä pre mládež spočíva hlavné riziko v neuváženom využívaní sociálnych sietí, kedy môže vzniknúť až závislosť. Problematické ale môže byť aj nasledovanie nesprávnych vzorov, plnenie nebezpečných výziev, ktoré môžu ohrozovať zdravie, či jednoduchý prístup k nevhodnému obsahu.

Pre starších ľudí zas sociálne siete prinášajú riziká v podobe rôznych zavádzajúcich správ, hoaxov a pochopiteľne aj tu pôsobí množstvo podvodníkov. Kým pred niekoľkými rokmi boli veľkým problémom rôzne falošné súťaže, v uplynulých mesiacoch sa vyskytuje stále viac „romantických podvodníkov“. Tí vystupujú ako zahraniční vojaci či lekári a predstierajú svoju náklonnosť. Následne pod zámienkou problémov v zahraničí od svojej obete začnú postupne lákať stále viac peňazí. Možno vás to prekvapí, ale už aj u nás sa vyskytli prípady, kedy títo podvodníci od svojich obetí vylákali desiatky tisíc eur.

Na sociálne siete však nemôžeme pozerať iba ako zdroj rôznych rizík. Vždy totiž záleží, akým spôsobom budete sociálnu sieť používať, aké sú vaše očakávania v čom vám má pomôcť. Existujú mnohé skupiny na Facebooku, ktoré sú určené ľuďom s rovnakými záujmami, profesiami či napríklad študentom určitej školy. Môžete sa teda mnohému priučiť a to celkom nenútenou formou prostredníctvom krátkych videí s tipmi, nápadmi alebo receptami. Sociálne siete dokážu byť zároveň veľmi nápomocné, ak potrebujete čokoľvek zohnať, predať alebo si aj nájsť prácu či popýtať sa na skúsenosti iných. Možnosti sú v tomto smere prakticky neobmedzené.

Sociálne siete pritom ponúkajú široké možnosti nielen pre mladých, ale aj seniorov. Predstavujú totiž ideálnu príležitosť, ako sa zaujímať o verejné dianie, udržať si prehľad a zároveň podnietia k rozvíjaniu tzv. počítačovej gramotnosti. Existujú dokonca aj rôzne podporné skupiny či krúžky pre seniorov so zameraním práve na schopnosť využívania moderných technológií.

Ako sa postarať o bezpečné používanie sociálnych sietí?

Vyššie uvedené riziká je možné účinne eliminovať, treba však vedieť, ako na to. V každom prípade je základom dôkladne zabezpečený účet a uvážlivosť, nielen v zmysle, že s kým a o čom budete komunikovať, ale aj aké informácie o sebe budete zdieľať.

Mládež a deti by mali mať zo strany rodičov jasne stanovené pravidlá nielen čo sa týka času, ale aj obsahu, teda deti by vždy mali vedieť, čo môžu zverejňovať. Pravidlá si však netreba iba stanoviť, ale aj kontrolovať ich dodržiavanie. Veľmi užitočné dokážu byť rôzne rodičovské zámky, ktoré umožňujú aj vzdialenú kontrolu a regulovanie času, koľko môže dieťa stráviť na danej sociálnej sieti. Pri starších ľuďoch sa zas oplatí trpezlivo vysvetľovať, ako sociálne siete fungujú a jasne pomenovať hroziace riziká.

Na záver dodajme, že aj pri sociálnych sieťach platí, že dokážu byť „vynikajúcim sluhom, ale i zlým pánom“. Najmä v tom prípade, ak vás ovládnu, prípadne ich nebudete používať s mierou alebo sami sa neuváženými krokmi vystavíte riziku.

Pridané dňa: 25.11.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám