Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Inkasnú spoločnosť neignorujte, prečo?

Dostať sa do problémov so splácaním dlhov nie je ničím výnimočným. Nesplácanie pohľadávok pritom robí starosti nielen samotným dlžníkom, ale aj veriteľom. Jedným z možných riešení pre veriteľa je využitie mimosúdneho vymáhania pohľadávok, ktoré si zoberie na starosť inkasná spoločnosť. Hoci pre dlžníka ide o lepšiu možnosť ako návšteva zo strany exekútora, nájdu sa aj dlžníci, ktorí sa inkasnú spoločnosť rozhodnú ignorovať. Prečo to nie je dobrý nápad?

Prečo sa dlžníkom neoplatí ignorovať inkasnú spoločnosť?

Inkasné spoločnosti sú dôležitým partnerom pre veriteľov pri mimosúdnom vymáhaní dlhov. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť splatenie dlhov a rôznych pohľadávok po splatnosti, udržiavať kontakt s dlžníkom a motivovať ho k tomu, aby svoj dlh vyrovnal čo najskôr. Napriek tomu, že snahou inkasnej spoločnosti je pomôcť veriteľovi ako aj dlžníkovi a dosiahnuť tzv. win-win situáciu, nie vždy sa to darí. Veľmi častou príčinou je ignorovanie inkasnej spoločnosti zo strany dlžníka, ktoré sa ale doslova vráti práve dlžníkovi ako bumerang, a to veľmi nepríjemným spôsobom. Prečo teda inkasnú spoločnosť z pozície dlžníka určite neignorovať?

Ako dlžník si zhoršujete situáciu

Trpezlivosť a snaha o zmierlivé riešenie má u každého veriteľa svoje hranice. Rovnako to platí aj v prípade inkasných spoločností. Dlhodobým ignorovaním sa môžete ľahko pripraviť o možnosť lacnejšieho mimosúdneho riešenia pohľadávky v réžii inkasnej spoločnosti. V rámci súdneho vymáhania na vás môže čakať zablokovanie účtov, predaj hnuteľného majetku či iné formy núteného výkonu rozhodnutia, ktoré váš život veľmi bolestivo ovplyvnia.

Váš dlh bude stále narastať

Úroky, poplatky a penále. Neriešením dlhu a ignorovaním inkasnej spoločnosti si nezlepšujete ani svoju finančnú situáciu. Váš dlh totiž bude stále narastať o ďalšie a ďalšie príslušenstvo. Ak máte akútne problémy so splácaním, treba ich riešiť čo najskôr a nestrkať pred nimi hlavu do piesku.

Pripravíte sa o možnosť výhodnejšieho riešenia problémov

Spolupráca s inkasnou spoločnosťou sa oplatí aj v zdanlivo beznádejnej situácii. Vďaka proaktívnej komunikácii si totiž môžete dohodnúť výhodné podmienky splácania podľa na mieru vytvoreného splátkového kalendára.

Tým najlepším je win-win situácia

Prirodzenou snahou každej poctivej inkasnej spoločnosti je čo najrýchlejšie vymoženie pohľadávky bez zbytočného „spôsobovania bolesti“. Hlavným cieľom je teda dosiahnutie win-win situácie pre dlžníka aj veriteľa. Ideálnou situáciou je ak dlžník komunikuje a snaží sa svoj problém riešiť a dohodnúť sa napríklad na posunutí termínu splátok alebo splátkovom kalendári.

V praxi teda win-win situácia vyzerá tak, že veriteľ sa postupne dostane k svojim peniazom a dlžník vďaka inkasnej spoločnosti svoj dlh začne dobrovoľne splácať v rámci svojich možností, čím si ušetrí množstvo starostí a ďalších nákladov. Spoluprácou s poctivou inkasnou spoločnosťou však šetrí aj veriteľ, pretože mu s vymáhaním pohľadávky už nebudú vznikať ďalšie náklady.

Ako končia prípady nespolupracovania s inkasnou spoločnosťou?

Horším scenárom je tzv. win-fail, kedy sa síce veriteľ rozhodne pre mimosúdne vymáhanie pohľadávky prostredníctvom inkasnej spoločnosti, ale dlžník nekomunikuje a zatajuje sa. Tým však škodí jedine sebe, pretože, ako sme spomenuli už vyššie, postupne svoju situáciu len zhoršuje.

Napokon môže v praxi nastať aj tzv. fail – fail scenár, kedy nespolupracuje s inkasnou spoločnosťou ani jedna strana. Týmto spôsobom aj samotný veriteľ svojou pasivitou prispieva k horšej vymožiteľnosti pohľadávky, čo znamená, že sa nedostane k svojim peniazom. Z tejto situácie následne profituje akurát tak dlžník, ktorý si vôbec neplní svoje povinnosti, no zároveň od neho dlh nikto nevymáha.

Na záver len dodajme, že dohoda medzi veriteľom a dlžníkom je spravidla tým najlepším riešením a často je to práve inkasná spoločnosť, ktorá sa o ňu postará. Zároveň môže svojím môže aktívnym prístupom prispieť aj k náprave naštrbených vzťahov medzi jednou a druhou stranou.

Pridané dňa: 13.2.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám