Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Inflácia tu bola vždy

Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu dosiahla inflácia za rok 2022 úroveň až 12,8 %. Znamená to teda, že ak máte úspory, tak za rok presne o toľko percent klesla ich hodnota. Inflácia sa aktuálne prejavuje všade a ľahko môžete nadobudnúť pocit, že toto slovo sa na vás valí z každej strany. Prejavuje sa na cenovkách v obchodoch, nákladoch za bývanie a citeľne ukrajuje z úspor uložených na bankových účtoch. Inflácia jednoducho vyťahuje peniaze z peňaženky každému. Čo sa o nej oplatí vedieť a kedy ju môžeme považovať za užitočnú?

Inflácia a deflácia tu boli a budú vždy

Inflácia, deflácia a stagflácia patria medzi základné ekonomické pojmy. Sú však viac ako len poučkou v učebnici, pretože ako ekonomický jav priamo ovplyvňujú životy ľudí a ich kúpyschopnosť. Ak sa vám teda zdá, že o inflácii počúvate v poslednom období omnoho častejšie, neznamená to, že by tu doteraz nebola, resp. že by bola na okraji záujmu.

Miera inflácie je dôležitým ekonomickým ukazovateľom, ktorý je vhodné neustále vyhodnocovať. Závisí od mnohých faktorov, ako je stav ekonomiky danej krajiny, menová politika, situácia na svetovom trhu s komoditami a v neposlednom rade aj od politických rozhodnutí či rozhodnutí o kvantitatívnom uvoľňovaní peňazí do obehu. Čo sa teda skrýva za slovom inflácia? Vo všeobecnosti ide o nárast všeobecnej hladiny cien tovarov a služieb za súčasného oslabenia hodnoty (resp. kúpnej sily) peňazí. Znamená to, že za svoje peniaze si v dôsledku inflácie po určitom čase toho kúpite jednoducho menej.

Ak sme už načreli do ekonomických pojmov, tak v súvislosti s infláciou nemôžeme vynechať ani defláciu, ktorá je v zásade jej opakom. Ide teda o stav, kedy hodnota peňazí a úspor takpovediac rastie, pretože dochádza k poklesu cien za tovary a služby. To je pochopiteľne vnímané zo strany spotrebiteľov veľmi pozitívne, avšak len do určitého času. Menej pozitívne je totiž deflácia vnímaná zo strany ekonómov, zamestnávateľov a výrobcov, najmä ak trvá dlhšie. Ľudia totiž svoju spotrebu odkladajú s vidinou, že v budúcnosti nakúpia lacnejšie. Menej nakupujú, menej investujú a tak firmám v dlhodobom horizonte klesajú tržby a spomaľuje sa ekonomický rast, ktorý sa následne preklápa do ekonomického poklesu. Pri dlhšie trvajúcej deflácii musia firmy kompenzovať klesajúce tržby napríklad aj rušením pracovných miest.

V súvislosti s aktuálnym ekonomickým vývojom ste sa možno stretli už aj s pojmom stagflácia a preto sme sa mu tiež rozhodli venovať pozornosť. Ide o negatívny jav v ekonomike, ktorý je kombináciou stagnácie ekonomiky spolu s infláciou. V praxi sa prejavuje tak, že popri rýchlom zdražovaní tovar a služieb rastie aj nezamestnanosť, na základe čoho citeľne klesá kúpna sila obyvateľstva. Pri dlhšie trvajúcej stagflácii ľudia v dôsledku poklesu príjmov a životnej úrovne prehnane šetria a nenakupujú, čo opäť speje k ekonomickému poklesu.

Musí byť inflácia iba strašiak?

Pojmy inflácia a stagflácia sú bežnými ľuďmi vnímané skôr negatívne, keďže sa aj spájajú s nepríjemnými dopadmi na bežný život. Na druhej strane, často sa hovorí aj o tzv. zdravej inflácii, ktorá je pre celkový stav ekonomiky skôr prospešná. Univerzálny názor v tomto smere neexistuje, no za „zdravú“ infláciu sa považuje, ak za rok jej miera neprekročí 3 percentá. Pri súčasnom nastavení môžeme takúto miernu infláciu vnímať ako dobrú aj z toho dôvodu, že prispieva k znižovaniu hodnoty úverov a stimuluje dopyt po tovaroch a službách. Pri miernej inflácii môže dochádzať k použitiu negatívnych reálnych úrokových sadzieb, a tak ide o pozitívny jav pre všetkých, ktorí si požičiavajú peniaze.

Infláciu tak preto nemôžeme vnímať iba ako strašiaka, keďže pri rozumnej miere podporuje ekonomický rast a tiež dopyt po tovaroch a službách. Samozrejme, po prekročení tejto „zdravej“ miery napríklad v dôsledku nezodpovedných politických rozhodnutí už inflácia predstavuje veľký problém a spúšťa prehnané reakcie spotrebiteľov aj firiem. Napokon, aj teraz môžeme byť svedkami toho, že niektoré tovary a služby zdražujú viac akoby vzhľadom na mieru inflácie bolo nevyhnutné.

Čo robiť pri rastúcej inflácii?

V prvom rade netreba prepadávať panike. Ak máte pocit, že ceny tovarov a služieb vo vašom okolí rastú rýchlejšie ako váš príjem, mali by ste si spraviť dôkladný prieskum toho, na čo najviac míňate. Dôsledne sledujte svoje príjmy a výdavky. Nemusíte však za každú cenu škrtať a kupovať iba to nevyhnutne potrebné, vyhnite sa však bezhlavému míňaniu s argumentom, že vaše peniaze „aj tak strácajú na hodnote“.

Posvieťte si na svojich dlžníkov, dobrým riešením bude mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Myslite totiž na to, že aj peniaze, ktoré vám niekto dlží a s ktorými nemôžete narábať tiež pomaly požiera inflácia.

Dobrou zbraňou proti inflácii sú rozumné investície, teda tiež, pri ktorých máte šancu dosiahnuť vyšší výnos ako je inflácia. Ak máte úspory, investovať by ste ich určite mali najmä v tomto období, pretože nech už dosiahnete akýkoľvek výnos, aspoň čiastočne sa takto zmiernia negatívne vplyvy na vaše úspory

Do tretice máme pre vás ešte jeden tip. Keďže počas rastúcej inflácie je postavenie dlžníkov výhodnejšie, zaujímavou možnosťou môže byť využitie hypotéky na kúpu nehnuteľnosti, a to najmä v prípade, ak sú úroky na hypotéke výrazne nižšie ako inflácia. Zaobstarať si týmto spôsobom investičnú nehnuteľnosť môže byť aj v časoch inflácie presahujúcej 10 % ročne zaujímavou možnosťou, keďže je veľká pravdepodobnosť, že hodnota nehnuteľnosti bude časom narastať.

Každé rozhodnutie si treba zodpovedne premyslieť a zvážiť, bez ohľadu na to, či vám inflácia naháňa strach alebo ju naopak, vnímate ako príležitosť. Nuž a dobré správy na koniec. Ani súčasná miera inflácie nebude trvať večne a už teraz sme svedkami prvých signálov o zvoľňovaní tempa jej rastu.

Pridané dňa: 03.03.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám