Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Individuálny prístup k vymáhaniu pohľadávok prináša najlepšie výsledky.
Prečo je to tak?

Korektné a plnohodnotné medziľudské vzťahy sú základom fungovania celej spoločnosti a výnimkou nie sú ani vzťahy medzi dlžníkom a veriteľom. Ak však na jednej zo strán dôjde k porušeniu dohody, iba ťažko bude možné hovoriť o vzájomnej dôvere a korektnosti. Situácia, kedy dlžník prestane splácať svoj dlh, prípadne veriteľ žiada viac ako mu patrí, môže vzťahy poriadne naštrbiť. Výraznou pomocou k zmiereniu je výber kvalitnej inkasnej spoločnosti s individuálnym prístupom. Prečo je práve individuálny prístup pri vymáhaní tak dôležitý?

Krehké medziľudské vzťahy nemusí vymáhanie pohľadávky nezvratne poškodiť

Medziľudské vzťahy sú rôzne a často aj veľmi osobné. Platí to aj o vzťahoch medzi dlžníkmi a veriteľmi. Nemusíme sa pritom zamerať iba na situácie, kedy je vzťah medzi veriteľom a dlžníkom na obchodnej úrovni, práve pri nich je „osobná“ zložka vzťahu neraz v úzadí. Nie je však ničím výnimočným, ak si ľudia požičiavajú peniaze od rodinných príslušníkov, priateľov či inak blízkych ľudí. A práve v týchto prípadoch naštrbenie vzťahov zamrzí omnoho viac ako napríklad pri podnikaní.

Ak dlžník nespláca a veriteľ sa rozhodne pre vymáhanie pohľadávky, do tohto neraz krehkého vzťahu vstupuje inkasná spoločnosť. Hoci prioritou inkasnej spoločnosti je vymôcť splatenie pohľadávky pre veriteľa čo najskôr, nemalo by ísť o jeden jediný cieľ na úkor všetkého ostatného. Myslíme tým najmä medziľudské vzťahy a práve preto by pre každú inkasnú spoločnosť malo byť samozrejmosťou, že k vymáhaniu pohľadávky pristupuje vždy individuálne.

Inkasná spoločnosť je partnerom pre dlžníka aj veriteľa

Vymáhanie pohľadávky v podaní inkasnej spoločnosti by vždy malo začínať konzultáciou s veriteľom. V prvom rade totiž potrebuje inkasná spoločnosť získať všetky podklady k vymáhanej pohľadávke a dohodnúť si s veriteľom spôsob zastupovania. Toto sú však iba formálne predpoklady pre vymáhanie. Kvalitná inkasná spoločnosť ďalej ponúkne veriteľovi rôzne možnosti riešenia a zároveň s ním celý postup vymáhania prekonzultuje.

Individuálny prístup spočíva v tom, že veriteľovi predstaví postup, ktorý sa zdá byť najlepší ako z pohľadu rýchlosti a hospodárnosti vymoženia pohľadávky, tak aj zachovania korektných vzťahov s dlžníkom.

Tvrdenie, že inkasná spoločnosť je partnerom aj pre dlžníka pritom vôbec nie je prehnané. Inkasná spoločnosť využije dostupné prostriedky na to, aby s dlžníkom nadviazala komunikáciu a dohodla sa. Práve dohoda je totiž veľmi často aj tou najrýchlejšou cestou k vymoženiu pohľadávky. Inkasná spoločnosť, ktorej na korektných vzťahoch medzi dlžníkom a veriteľom naozaj záleží, sa vždy bude snažiť vyjsť dlžníkovi v ústrety, avšak iba v tých medziach, aby bol veriteľ uspokojený čo najskôr.

Ako to celé môže vyzerať v praxi? Inkasná spoločnosť navrhne dlžníkovi písomné uznanie dlhu, spísanie notárskej zápisnice či férový splátkový kalendár, ktorý bude zohľadňovať dlžníkove finančné možnosti.

Vymáhať a zachovávať dobré vzťahy

Vymáhanie pohľadávky je iba málokedy príjemnou záležitosťou, a to ako pre veriteľa, tak pre dlžníka. Najmä vtedy, ak sú vzájomné vzťahy aj v osobnej rovine, by samotné vymáhanie malo prebiehať čo najcitlivejšie. Skutočne profesionálna inkasná spoločnosť so skúsenosťami vám vždy navrhne postup, ktorý je nielen účinný, ale minimalizuje riziko naštrbenia medziľudských vzťahov. Ak by sme mali nájsť príklad z praxe, tak ide o prípady, kedy inkasná spoločnosť pozitívne pôsobí na dlžníka, aby svoju pohľadávku splatil a žil svoj život opäť bez dlhov. V tomto prípade už ale nejde len o vymáhanie samotné, ale treba zapojiť aj znalosti z oblasti psychológie.

Win – win situácia pre obe strany?

Zverením vymáhania pohľadávky inkasnej spoločnosti, ktorá uplatňuje individuálny prístup, sa zlepšuje postavenie veriteľa aj dlžníka. Že sa to zdá ako nemožné? To vôbec nie! Na jednej strane totiž inkasná spoločnosť vymôže aj pohľadávku, ktorú by veriteľ svojpomocne nevedel alebo nemal čas vymôcť a dlžníkovi zároveň pomôže pohľadávku splatiť vďaka férovo dohodnutým podmienkam, čím zároveň dlžníkovi pomôže dosiahnuť pokojný život bez dlžôb. Pri vhodnom nastavení spolupráce s inkasnou spoločnosťou je teda vymáhanie prínosné pre všetky zúčastnené strany.

Na záver snáď už iba pridajme odporúčanie, že ak chcete mať istotu výberu tej správnej inkasnej spoločnosti, zamerajte sa na spoločnosti s dostatočnou dôveryhodnosťou a bonitou. Pýtajte sa aj na výsledky a skúsenosti, kvalitná inkasná spoločnosť sa o ne s vami určite rada podelí. Ak teda chcete mať istotu, že inkasná spoločnosť neberie vymáhanie pohľadávok ako „na bežiacom páse“, orientujte sa viac na kvalitu a referencie, než na nízku cenu.

Pridané dňa: 11.02.2022
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám