Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Dôchodky a rastúce ceny

Dlhé mesiace vysokej inflácie a spolu s ňou aj rastúce ceny v obchodoch ohrozujú najmä ľudí s nízkymi príjmami, kde majú hojné zastúpenie aj poberatelia starobných dôchodkov. Vo všeobecnosti patria dôchodky na Slovensku medzi najnižšie v rámci celej EÚ, hoci čiastočnou pomocou je ich mimoriadna valorizácia o 10,6 % od 1. júla tohto roka. Otázkou však stále zostáva, či dokážu dôchodky držať krok s infláciou a ako si môžete pomôcť sami.

Starobné dôchodky v roku 2023 zvyšuje mimoriadna valorizácia

Vysoké ceny a nízke starobné dôchodky spôsobujú vrásky na čele čoraz väčšiemu počtu dôchodcov. Na zmiernenie negatívnych dôsledkov dochádza tento rok k mimoriadnemu a jednorazovému zvýšeniu dôchodkov o 10,6 % a zavedeniu novej metodiky valorizácie dôchodkov, pri ktorej sa bude počítať s tzv. dôchodcovskou infláciou. Od budúceho roka tak bude účinný mechanizmus, pri ktorom sa dôchodky budú zvyšovať vždy ak tzv. dôchodcovská inflácie dosiahne viac ako 5 % od poslednej valorizácie dôchodkov, okrem posledného štvrťroka.

Vo všeobecnosti ale dôchodky za uplynulé dva roky s infláwciou nestíhali držať krok a tak sa niet čo čudovať, že v dôsledku zdražovania sa kúpna sila dôchodcov znižovala. Nové opatrenia sú určite prínosné a tak sa všetci dôchodcovia môžu od 1. júla 2023 tešiť na vyšší dôchodok. Vzhľadom na to, že nízke dôchodky a rastúce životné náklady sú vo všeobecnosti dlhodobým problémom, oplatí sa premýšľať nad 2. a 3. dôchodkovým pilierom a ďalšími alternatívami, ako sa na starobu zabezpečiť. Zamerali sme sa na vybrané možnosti.

Zachráni vás 2. pilier?

Prvý pilier je budúcim starobným dôchodkom, ktorý vám bude vyplácať štát, pričom tieto peniaze sa nijak nezhodnocujú a častom strácajú svoju hodnotu. Existuje možnosť využiť aj tzv. druhý pilier, pri ktorom sa časť vašich odvodov na dôchodok dostáva do správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), ktorá sa ich bude snažiť zhodnocovať a uloží ich na váš osobný účet sporiteľa. Po dosiahnutí dôchodkového veku sa vám teda bude dôchodok vyplácať nielen z prvého, ale aj z druhého piliera.

Až doteraz bol 2. dôchodkový pilier čisto dobrovoľnou záležitosťou, avšak od tohto roka dochádza k viacerým zmenám. Pozitívnou správou je, že došlo k zrušeniu niektorých poplatkov pre DSS a uľahčil sa proces zmeny DSS počas sporenia. Snáď najdôležitejšou novinkou je automatický vstup do 2. piliera pre všetkých mladých ľudí, ktorý sa prvýkrát zamestnajú 1. máji 2023. Nejde však o jedinú skupinu, automatický vstup sa totiž týka aj všetkých osôb do 40 rokov, ktoré doteraz nemuseli platiť odvody na dôchodkové poistenie a táto povinnosť im od mája vzniká. S automatickým vstupom do 2. piliera by mali počítať aj všetci tí, ktorí sa po návrate zo zahraničia prvýkrát zamestnajú na Slovensku.

Hoci osoby, ktoré do 2. piliera vstúpili na základe vyššie uvedeného, majú možnosť z neho vystúpiť, je zrejmé, že počet sporiteľov citeľne narastie. Každý, komu na výške starobného dôchodku aspoň trochu záleží by tak mal túto možnosť už považovať za samozrejmú.

3. pilier ako šanca na ešte vyšší dôchodok?

Tretí dôchodkový pilier je pre väčšinu ľudí dobrovoľný (povinný je pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové povolania) a sporiť si v rámci neho môžu zamestnanci, živnostníci, nezamestnaní a aj študenti od 18 rokov, pričom horná veková hranica pre vstup do tretieho piliera nie je stanovená. V rámci tretieho piliera sa môžete rozhodnúť, aký príspevkový fond si zvolíte a teda aj či ste ochotný podstúpiť vyššie riziko s vidinou väčšieho zhodnotenia.

Lákadlom tretieho piliera je pritom nielen prísľub vyšších výnosov v porovnaní s druhým pilierom, ale aj možnosť prispievania zo strany zamestnávateľa, ktoré je častým benefitom, a tiež daňové zvýhodnenie keďže zaplatené príspevky do tretieho piliera si môžete odpočítať od základu dane. Dôležité je vedieť aj to, že hodnota zostatku na účte z tretieho piliera je predmetom dedenia, takže sa nemusíte obávať, že vaše peniaze zostanú správcovskej spoločnosti.

Mimochodom, sporenie v treťom pilieri nie je vôbec zložité. Vyberiete si stratégiu, výšku príspevkov a podpíšete účastnícku zmluvu. Pravidelne vám bude chodiť výpis z tretieho piliera, v ktorom nájdete informácie o výške nasporenej sumy, v akých fondoch ich máte zainvestované a ako sa vám úspory zhodnocujú. Treba ale dodať, že ak máte apetít po vyšších výnosoch a nebojíte sa investovania, lepšie výsledky s veľkou pravdepodobnosťou dosiahnete priamymi investíciami, napríklad do ETF fondov alebo iných viac či menej rizikových aktív.

Čím skôr začnete premýšľať nad dôchodkom, tým lepšie

Nad dôchodkom sa oplatí premýšľať čo najskôr a mal by zaujímať aj čerstvých absolventov na začiatku kariéry. Hoci vidina desiatok rokov produktívneho života vytvára pocit, že dôchodok je ešte v nedohľadne, treba si uvedomiť, že práve súčasné rozhodnutia ovplyvnia jeho výšku a celkovú výšku vašich úspor.

V prípade investícií je totiž veľmi dôležitý aj investičný horizont a vo všeobecnosti platí, že čím je dlhší, tým lepšie zhodnotenie môžete očakávať. Druhý a tretí pilier by už dnes mali byť nevyhnutným základom pre každého zodpovedného človeka, ktorému záleží na výške starobného dôchodku, o to viac ak vám do tretieho piliera prispeje aj zamestnávateľ. Nemenej dôležité je ale zobrať veci do vlastných rúk a pokúsiť sa o budovanie pasívneho príjmu, ktorý je možné dosiahnuť napríklad aj investovaním prostredníctvom Port Invest.

Za snahou o čo najvyšší dôchodok netreba vidieť iba „hon za peniazmi“, to by ani nemalo byť primárnym cieľom. Ak máte ale v rukách možnosť zabezpečiť si dôstojný život v starobe bez toho, aby ste mysleli len na nedostatok peňazí, či nebodaj robiť kompromisy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, bola by škoda ju nevyužiť.

Pridané dňa: 30.08.2023
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám