Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Clo v roku 2024

„Máte niečo na preclenie?“ Túto vetu ste mohli ešte pred vyše 20 rokmi počuť pri prechode našich hraníc s Rakúskom, Maďarskom, Poľskom a Českou republikou. Po vstupe do EÚ sme sa stali súčasťou aj tzv. colnej únie, čo však ale neznamená, že clo sa vás už nijak netýka. Pozreli sme sa nielen na to, čo je to clo a kedy vás môže prekvapiť povinnosť platiť clo a tiež, aké pravidlá sa na clá vzťahujú v roku 2024 pri nákupe z čínskych e-shopov.

Čo je clo a aká je jeho výška?

Pojem clo sa bežne používa v médiách a zrejme sa s ním stretol každý, kto si už objednával tovar z Číny alebo USA. Zjednodušene povedané, clo je povinnou platbou, ktorá sa vyberá colnými orgánmi pri preprave tovaru cez hranice a podlieha kontrole. Určuje sa spravidla percentuálne podľa hodnoty tovaru a samozrejme, aj clo je možné rozlišovať podľa rôznych kritérií.

Najčastejšie sa môžete stretnúť s dovozným clom, ktoré je povinný zaplatiť ten, kto na naše územie dovezie tovar z tretích krajín. Existuje však aj tzv. tranzitné clo, ktoré sa platí aj v prípade, že tovar sa cez určitú krajinu len prepravuje. Do tretice sa ešte oplatí poznať pojem vývozné clo, ktoré sa zas platí za tovar pri vývoze tovaru.

Odpoveď na otázku, aká bude výška cla, ktoré budete mať povinnosť zaplatiť, nemusí byť vopred celkom zrejmá. Presná výška totiž závisí od viacerých faktorov, ako je kategória tovaru, krajina z ktorej tovar dovážate a odvíja sa aj od aktuálneho colného sadzobníka. Akékoľvek výpočty vopred sú preto iba orientačné a presnú výšku cla sa dozviete až v rámci colného konania.

Aké sú funkcie cla?

Ak si práve kladiete otázku, prečo vôbec clo existuje, keď pri dovoze a vývoze tovarov predstavuje zvýšené náklady aj administratívu, tak vedzte, že táto dávka plní viacero funkcií. Aby sme vás ale nenudili prílišnou teóriou, zamerali sme sa iba na tie najdôležitejšie.

V prvom rade, clo je príjmom štátneho rozpočtu a teda je v záujme štátu, prípadne viacerých štátov v rámci colnej únie, nastaviť colné pravidlá tak, aby boli tieto príjmy zabezpečené v dostatočnej miere. Ak by sme sa mali vyjadriť odbornejšie, tak ide o fiškálnu funkciu cla.

Druhou a nemenej dôležitou je ochranná funkcia. Clo je totiž prostriedkom, ktorým je možné efektívne chrániť a regulovať dianie na vnútornom trhu. Predstavte si napríklad situáciu, že štát potrebuje podporiť domácich producentov hliníka. V takom prípade je jednou z možností prechodne zvýšiť clo na dovoz hliníka zo zahraničia a tým stimulovať dopyt po hliníku domácej produkcie.

Do tretice je dôležitá aj obchodno-politická funkcia cla, kedy colné pravidlá môžu byť bilaterálne nastavované medzi jednotlivými štátmi štýlom „niečo za niečo“, kedy je dohodnuté zníženie ciel na určité kategórie produktov. Platí to však aj naopak, kedy môže byť zvýšenie ciel súčasťou rôznych sankcií.

Kedy vzniká povinnosť platiť clo a ako sa o tom dozviete?

Ako bežný občan môžete na clo naraziť najmä pri objednávkach zo zahraničných e-shopov mimo colnej únie, teda pri objednávaní z tretích krajín. Keďže celková problematika colných pravidiel je veľmi komplexná, nižšie sme sa zamerali práve na tento prípad.

Ak doveziete tovar nad určitú hodnotu z tretích krajín, teda z krajín mimo colnej únie, vzniká vám povinnosť zaplatiť clo a okrem toho aj odviesť DPH určenú podľa hodnoty dovezeného tovaru. Stretnúť sa môžete v tejto súvislosti aj s pojmom colný dlh, čo je spoločné označenie pre clo a DPH. Záleží tiež od toho, či dovážate tovar obchodnej alebo neobchodnej povahy. Ako fyzická osoba sa najčastejšie môžete stretnúť s povinnosťou platiť clo a DPH, ak si napríklad z čínskeho e-shopu objednáte niečo drahšie. DPH sa platí už aj pri zásielkach s nižšou hodnotou a spravidla je pripočítané k cene už pri nákupe, kým povinnosť zaplatiť clo sa vzťahuje až na zásielky s hodnotou nad 150 eur.

Colného konania sa nemusíte obávať, môžete si ho vybaviť buď osobne, resp. priamo komunikáciou s príslušným colným úradom, alebo využiť možnosť zastúpenia, spravidla za menší poplatok. Túto možnosť ponúkajú aj kuriérske spoločnosti, ktoré vás ešte pred doručením zásielky vyzvú na zaslanie všetkých potrebných dokladov (napríklad faktúry) a splnomocnenia na zastupovanie v colnom konaní. O povinnosti platiť clo sa teda môžete dozvedieť aj týmto spôsobom.

Po udelení splnomocnenia kuriérska spoločnosť zabezpečí prerokovanie zásielky v dovoze a doručí ju na požadovanú adresu. Colný dlh a iné platby môžu byť hradené podľa pokynov kuriérnej služby prevodom na účet kuriérnej služby alebo zaplatené kuriérovi v hotovosti priamo pri doručení zásielky. Samozrejme, colné konanie môže zdržať dodanie zásielky na niekoľko dní.

Colné pravidlá čaká reforma

Európska únia má v pláne priniesť reformu colných pravidiel zameranú práve voči veľkým predajcom z tretích krajín, ktorí pri dovoze zámerne uvádzajú nižšiu cenu tovaru tak, aby sa vyhli plateniu cla. Súčasťou návrhu je povinnosť platiť clo po novom aj pri objednávkach s hodnotou nižšou ako 150 eur. Počíta sa aj s vytvorením nového spoločného úradu a dátového systému pre celú Európsku úniu, čo by zjednodušilo a zefektívnilo kontroly. Naďalej však platí, že pri menších objednávkach z tretích krajín sa nemusíte obávať starostí súvisiacich s colným konaním.

Pridané dňa: 17.05.2024
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám