Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Inkasná spoločnosť za vás vymôže pohľadávky: ako to funguje?

Vymáhanie dlhov nie je vôbec jednoduchou disciplínou. Bojujú s ním nielen jednotliví veritelia, ktorí v dobrej viere niekomu požičali peniaze, ale aj veľké spoločnosti, od poisťovní až po telefónnych operátorov. Jedným zo spôsobov, ako sa dostať k tomu, čo vám právom patrí je aj využitie inkasnej spoločnosti. Ako to celé funguje a čo sa oplatí pred výberom inkasnej spoločnosti vedieť?

Čo sú inkasné spoločnosti a ako fungujú?

Hlavným cieľom inkasných spoločností je zabezpečiť splatenie faktúr, dlhov či rôznych iných pohľadávok po splatnosti. Svojím spôsobom ide o mimosúdne vymáhanie pohľadávok, a to ako pre jednotlivcov, tak aj pre iné spoločnosti, ktoré môžu mať neraz stovky až tisíce rôznych pohľadávok. Súčasťou služieb inkasných spoločností je aj kompletná správa pohľadávok, čo v praxi znamená napríklad sledovanie či dlžníci dodržiavajú splátkový kalendár. Vymáhanie pohľadávok predstavuje pre mnohé firmy obrovskú administratívnu záťaž a preto sa oplatí celú túto agendu zveriť inkasnej spoločnosti.

Inkasné spoločnosti fungujú dvomi spôsobmi

Ešte skôr ako sa pozrieme na nástroje a postupy využívané inkasnými spoločnosťami, vysvetlime dva základné modely fungovania. V prvom prípade vykonáva inkasná spoločnosť mimosúdne vymáhanie pohľadávky ako sprostredkovateľ. Znamená to, že veriteľ si vyberie inkasnú spoločnosť ako svojho zástupcu na vymáhanie pohľadávky a tá za dohodnutú odmenu na účet veriteľa zabezpečí vymoženie pohľadávky.

Druhým modelom, ktorý je zaujímavý najmä pre spoločnosti s veľkým množstvom pohľadávok je ich odkúpenie. V tomto prípade inkasná spoločnosť pohľadávky odkúpi, čím sa stane novým veriteľom a pohľadávku vymáha vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Prečo zveriť vymáhanie pohľadávok práve inkasnej spoločnosti?

Napadla vám otázka, prečo by ste svoje pohľadávky mali vymáhať prostredníctvom inkasnej spoločnosti? Dôvodov je hneď viacero, zamerali sme na tie najdôležitejšie.

Základom úspechu je prepracovaný systém

Každá kvalitná inkasná spoločnosť má prepracovaný systém vymáhania, pričom na tomto procese sa zúčastňuje celý tím skúsených ľudí. Samotný veriteľ by si len veľmi ťažko dokázal získať všetky potrebné informácie a viedol s dlžníkom komunikáciu smerujúcu k dohode a splateniu pohľadávky.

Získavanie informácií a pôsobenie na dlžníka

Inkasné spoločnosti využívajú celý rad nástrojov na to, aby sa s dlžníkom skontaktovali Medzi také patria rôzne verejne dostupný registre, z ktorých sa dá zistiť množstvo informácií, čo si však vyžaduje veľmi veľa času a tiež skúseností. Na komunikáciu využívajú inkasné spoločnosti rôzne spôsoby, od telefonických hovorov, cez SMS, e-mail až po osobné stretnutia. Všetko za účelom dosiahnutia dohody, resp. spísania notárskej zápisnice, skorého vymoženie pohľadávky a popri tom aj zachovanie korektného vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom.

Ak máte veľa rôznych dlžníkov

Veľkým prínosom sú služby inkasných spoločností aj pre tých veriteľov, ktorí majú veľa rôznych dlžníkov, keďže so samotným vymáhaním je spojené množstvo administratívy. Ak vám napríklad klienti pravidelne neplatia faktúry, tak práve inkasná spoločnosť za vás všetky tieto nepríjemnosti preberie.

Vymáhanie zahraničných pohľadávok

Medzi dôležité benefity inkasných spoločností patrí vymáhanie zahraničných pohľadávok, ktoré môže byť veľmi komplikované ako z praktického (jazyková bariéra, časový posun, zložitý prístup k údajom), tak aj právneho hľadiska. V tomto prípade zvolí inkasná spoločnosť spôsob vymáhania tak, aby bol zákonný aj v krajine dlžníka.

Oplatí sa platiť za vymáhanie pohľadávok a podarí sa vymôcť každú pohľadávku?

Aby pre vás bola spolupráca s inkasnou spoločnosťou skutočne prínosná, je dôležité obrátiť sa na spoľahlivého partnera. Za vymáhanie pohľadávok síce zaplatíte, no ak by ste si dlhy vymáhali sami, vaša úspešnosť bude zrejme veľmi nízka a často nevymôžete nič.

Na druhej strane, niekedy sa vymôcť pohľadávku nepodarí ani inkasnej spoločnosti. V praxi ide najmä o prípady, kedy je dlžník dlhodobo nemajetný, zomrie a nemá dedičov, prípadne sa s ním nijakým spôsobom nepodarí nadviazať kontakt.

Ako si správne vybrať inkasnú spoločnosť?

Pri výbere sa zamerajte nielen na cenu, ale všímajte si najmä prístup, spôsob prezentácie služieb a zaujímajte sa aj o úspešnosť pri vymáhaní. Seriózna inkasná spoločnosť sa rada pochváli svojimi úspechmi.

Spolupracovať s inkasnou spoločnosťou môže byť veľmi efektívne, najmä ak využijete aj odborné konzultácie. Vďaka ním zistíte, že nie všetky pohľadávky sa oplatí vymáhať a ako vzniku takýchto pohľadávok predchádzať. Na druhej strane, vhodným postupom inkasnej spoločnosti sa vám podarí vymôcť aj tie pohľadávky, s ktorými ste sa už „dávno rozlúčili“.

Pridané dňa: 31.12.2021
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám